“Makarsko Sunce”

Sunce

(2016, 10′, Hrvatska)

SINPOSIS: Portret makarske Udruge osoba s invaliditetom “Sunce”.

Video zapis napravljen je u okviru Obrazovnih programa Hrvatskog filmskog saveza u suradnji s udrugom Dokuma iz Makarske. Program sufinancira Hrvatski audiovizualni centar i Hrvatska zajednica tehničke kulture.

AUTORSKI TIM:
Mia Bandur, 12
Ria Ivandić, 14
Katija Matić, 12
Marieta Puharić, 14
Ana Šalinović, 12
Ana Vučko, 12
Rita Vukušić, 12

Zahvala profesorici Marini Srhoj.

VODITELJICA RADIONICE: Ivana Rupić

Hvala Savjetovalištu “Lanterna” i Udruzi osoba s invaliditetom “Sunce” iz Makarske.

PRODUKCIJA: Hvatski filmski savez / Udruga Dokuma

DISTRIBUCIJA: Hrvatski filmski savez / Udruga Dokuma

FESTIVALI / PROJEKCIJE: Grad bez kina (premijera, Makarska 2016)