Akreditiranje za 3. DokuMA Film Festival je završeno,
rok za 4. DokuMA Film Festival će biti objavljen uskoro.

PRESS ured DokuMA Film Festivala je zadužen za sva pitanja medija i medijskih djelatnika vezanih za festival, distribuciju press materijala, akreditacije, ulaznice za akreditirane novinare te intervjue sa autorima i gostima festivala.

Novinari koji se ne prijave unutar zadanog roka ili im zahtjev bude odbijen neće moći ostvariti ista prava kao akreditirani novinari. PRESS ured i direkcija festivala zadržavaju pravo neodobravanja akreditacija. Prateća tehnička ekipa nema pravo na akreditaciju ali će im, u pratnji novinara, biti omogućen pristup na sva mjesta kao i akreditiranom novinaru. Nije dopušteno snimanje i fotografiranje u kino-dvoranama za vrijeme projekcija, već isključivo za vrijeme najava i festivalske špice. U slučaju zlouporabe, PRESS služba zadržava pravo povlačenja akreditacije. Akreditacije se preuzimaju u PRESS uredu, a omogućavaju slobodan pristup svim projekcijama i popratnim događanjima.

Online prijavnica je dostupna OVDJE.

Za dodatne upite se obratite na press@dokuma.hr