brodici

DokuMA Film Festival je međunarodni festival dokumentarnog filma koji se održava u Makarskoj.

DFF organizira Udruga Dokuma iz Makarske.

Ciljevi DFF-a su promicanje multikulturalizma, promoviranja kinematografija zemalja članica EU te stvaranja platforme za razmjenu filmskih ideja i iskustava.

DFF svake godine ugosti službenu ZEMLJU PARTNERA iz EU, a dosadašnji su partneri bili Češka Republika (2014), Republika Poljska (2015) te Kraljevina Danska (2016).

Osnovnu strukturu programa čine međunarodni kratkometražni natjecateljski program MALI GARMAZ (MG), FILMOVI ZEMLJE PARTNERA (FZP) te DUGI HIT FILM (DHF).

Ostatak filmskog i popratnog programa se mijenja sukladno s godišnjim konceptom festivala.