Jadran Puharić – predsjednik udruge
jadran@dokuma.hr

Tina Divić – zamjenica predsjednika udruge
tina@dokuma.hr

INFO E-MAIL:
info@dokuma.hr

ADRESA:
Obala Kralja Tomislava 6.
21300 Makarska
Croatia


View Larger Map