CROSSBORDER 2017 PRIJAVA FILMOVA

PRIJAVA FILMOVA U 1. MEĐUNARODNI STUDENTSKI PROGRAM KRATKOG DOKUMENTARNOG FILMA, DOKUMA FILM FESTIVAL

Udruga „Dokuma“ iz Makarske raspisuje natječaj za prijavu filmova u 1. Međunarodni studentski natjecateljski program kratkog dokumentarnog filma koji će se odvijati u sklopu Dokuma film festivala u Makarskoj od 30. svibnja do 03. lipnja 2017. godine (rok za prijavu: 27. travnja 2017.).
Na natječaj se mogu prijaviti sve osobe koje imaju status redovnog ili izvanrednog studenta pri dramskoj, filmskoj i umjetničkoj akademiji ili fakultetu iz Hrvatske ili inozemstva te koje se prijavljuju s filmom proizvedenim nakon 01. siječnja 2016. godine u trajanju do najviše 20 minuta.

Prijave se ne naplaćuju.

Više o samoj prijavi i uvjetima:

PDF CROSSBORDER 2017